Cele:

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • rozwijanie myślenia
  • słuchanie tekstu ze zrozumieniem

Cele: