Temat: „PRZYLOT BOCIANÓW”

Data: 19.03.2020 r.

Wiek: 5 lat, grupa „MOTYLKI”

Rodzaj:  „SŁUCHANIE WIERSZA”

Literatura: Patrycja Kl. VI, „PRZYLOT BOCIANÓW”

Cele główne: Zapoznanie z wierszem o bocianach.

Cele operacyjne: Poznanie zwyczajów bocianów związanych z przylotem do Polski.

Temat:

Kukułeczka kuka

Cele edukacyjne:

rozwój mowy, ćwiczenie pamięci, ćwiczenie koordynacji ruchowej.

Temat:

Powroty ptaków

Cele edukacyjne :

rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacenie wiedzy na temat ptaków, analiza i synteza wyrazów.