7.00-7.45

  • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne).

7.45-8.15

  • indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi.

8.15-8.30

  • zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-porządkowe.

8.50-9.15 - ŚNIADANIE

9.15-10.20

  • zajęcia dydaktyczne.

10.20-10.40

  • zabawy ruchowe, czynności higieniczno-porządkowe.

10.45-11.45

  • zabawy w ogrodzie, spacery, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej.

12.00-12.40 - OBIAD

13.00-14.20

  • leżakowanie (dla dzieci z grup młodszych), 
  • zajęcia dydaktyczne, zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie (dzieci z grup IV i V).

14.30-14.50 - PODWIECZOREK

14.50-17.00

  • praca indywidualna, zabawy dowolne, pobyt w ogrodzie, odbieranie dzieci z przedszkola.