Prezydium Rady Rodziców Przedszkola 88 "Pod Zielonym Listkiem" w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca - Karolina Mianowska gr.3

Sekretarz - Stanisław Chabrowski gr. 2

Skarbnik - Agnieszka Roguska gr 4