Terminy opłat - czerwiec 2019

  • 05.06.2019 - godz. 7.30 - 14.30
  • 06.06.2019 - godz. 07.30 - 14.30
  • 07.06.2019 - godz. 7.30 - 9.00
  • 11.06.2019 - godz. 7.30 - 15.30

Prosimy o przestrzeganie terminów opłat oraz o prawidłowość w dokonywaniu przelewów.

 

Sposoby dokonywania opłat

Szanowni Rodzice!

Opłatę za przedszkole można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu lub na wskazane rachunki bankowe.

Opłata za żywienie: 

Przedszkole Nr 88 WRD 92 1030 1508 0000 0005 5071 7077

Opłaty przelewem można dokonywać po uzyskaniu informacji (od kierownika gospodarczego p. Małgorzaty Gajewskiej) dotyczącej aktualnej kwoty do zapłaty. Przelewy prosimy dokonywać w terminie do dnia 8 każdego miesiąca, następnie niezwłocznie dostarczyć dowód wpłaty.

W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy wpisać w nazwie odbiorcy:

DBFO dla Dzielnicy Targówek, 03-558 Warszawa ul. Stojanowska 12/14
Przedszkole Nr 88 "Pod Zielonym Listkiem" tytułem: Opłata za żywienie (kwota) Opłata za zajęcia dodatkowe (jakie zajęcia) (kwota) (imię i nazwisko dziecka) (za miesiąc)

Nr rachunku 92 1030 1508 0000 0005 5071 7077