Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,

póki mucha i komar morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

niech się dziadzio z babcią nażyją do woli!