Dyrektor Przedszkola 88 wraz ze wszystkimi pracownikami bardzo dziękuje Radzie Rodziców oraz wszystkim rodzicom za pamięć i miłe słowa skierowane do nas w Dniu Edukacji Narodowej.