Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu 88 w Warszawie ustanowiła kwotę 20 zł. miesięcznie jako składkę dobrowolną, wpłacaną przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 88. Kwota ma zasilić fundusz Rady Rodziców.

Nowe konto Rady Rodziców

Bank ING ŚLĄSKI

Nr 40 1050 1038 1000 0097 3403 1983