Prezydium Rady Rodziców Przedszkola nr 88 "Pod Zielonym Listkiem" w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - Karolina Mianowska (gr.1)

Sekretarz - Bogumiła Świeżewska (gr.3)

Skarbnik - Agnieszka Roguska (gr.2)