wtorek - 7.00 - 12.00

środa - 8.00 - 13.00

czwartek - 8.00 - 13.00

Akademia Rodziców i Rad Rodziców
W ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych: ABC Rady Rodziców, Niezbędnik aktywnego rodzica, Psychoteka, Rodzic 3.0 oraz Rodzic na „6+”.
Seminaria odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 i w formie zdalnej. Zapisy na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow na miesiąc przed szkoleniem.
Zapraszamy na następujące spotkania:
2020 rok
15 września Rodzic na "6+" - Każde dziecko jest zdolne - odkrywanie talentów u dzieci. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców
22 września ABC Rady Rodziców - Program wychowawczo-profilaktyczny. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI
29 września Niezbędnik aktywnego rodzica - Czy niemożliwe jest możliwe – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Prowadząca: Ewa Borgosz koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
06 października ABC Rady Rodziców - Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców Prowadzący: Andrzej Pery ekspert prawa oświatowego
13 października ABC Rady Rodziców - Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców. Prowadzący: Andrzej Pery, ekspert prawa oświatowego
20 października Psychoteka - Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutta SI
27 października Niezbędnik aktywnego rodzica - Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców. Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”
03 listopada ABC Rady Rodziców - Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów? Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”
10 listopada Rodzic na "6+" - Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu? Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
17 listopada Psychoteka - Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI
24 listopada Rodzic 3.0 - Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Prowadząca: Julia Piechna, ekspertka Nask
01 grudnia Niezbędnik aktywnego rodzica - Razem – uczniowie cudzoziemscy w naszej szkole. Prowadzące: Małgorzata Wysokińska, konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego WCIES, Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
08 grudnia Psychoteka - Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców
15 grudnia Rodzic na "6+" - Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego. Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
22 grudnia Rodzic 3.0 - Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Prowadząca: Marta Witkowska, NASK
2021 rok
12 stycznia Psychoteka - Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców
2 lutego Psychoteka - Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? Katarzyna Cichocka-Segiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
9 lutego Psychoteka. Dieta a zachowanie, zaburzenia w odżywianiu.
16 lutego Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców
23 lutego Rodzic na „6+” - Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumieć się z nastolatkiem. Prowadząca: Joanna Szeluga, WCIES
2 marca Psychoteka - Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny. Prowadząca: Justyna Zaremba, MOP
9 marca Rodzic 3.0 - Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
16 marca Psychoteka - Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? Prowadząca: Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna
23 marca Rodzic na „6+” - Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły - nowe perspektywy. Prowadząca: Justyna Zaremba MOP
30 marca Psychoteka - Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm). Prowadzący: Leszek Bocheński, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
13 kwietnia Psychoteka - Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców
20 kwietnia Rodzic na „6+” - Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody? Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES
27 kwietnia Rodzic na "6+" - Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku. Prowadzący: Mikołaj Markiewicz, Instytut Treningu Terapii i Widzenia
4 maja Rodzic 3.0 - Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym). Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
11 maja Psychoteka - Nastolatek a depresja. Prowadzący: Konrad Ambroziak, Poza Schematami
18 maja Rodzic na „6+” - Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców
25 maja Rodzic 3.0 - Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia). Prowadząca: Anna Borkowska, NASK
08 czerwca Niezbędnik aktywnego rodzica - W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk. Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

W związku z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Odrowąża 75 z dniem 1.04 2021 zostanie przeniesiona na ul. Odrowąża 23.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/471E3565-FBAC-4E24-8F55-B17DBEAF71A3,frameless.htm