Informuję, że po uwagach nauczycielek oraz rodziców dotyczących występowania komarów na terenie ogrodu przedszkolnego starałam się sprawdzić informację, czy można zastosować opryski eliminujące komary. Niestety, nie ma dopuszczonego przez odpowiednie służby środka chemicznego eliminującego komary bez jednoczesnego wyrządzania szkód w ekosystemie.

Proszę zatem, aby Państwo zabezpieczali dzieci środkami ochrony indywidualnej z substancją odstraszającą komary.

                                                                         Dyrektor Przedszkola Agnieszka Zosiuk - Grodzka

Zapraszamy na spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 - letnich, które odbędą się w dniach 29.08.2019 - 30.08.2019 w godz.10.00 - 11.00.

Celem spotkań adaptacyjnych jest zapoznanie dzieci 3 - letnich z przedszkolem. W czasie spotkań nauczycielki z najmłodszych grup poprowadzą zajęcia adaptacyjne dla naszych nowo przyjętych przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola "Pod Zielonym Listkiem" serdecznie zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie informacyjne dn. 27 czerwca o godz.17.00

Przypominamy, że potwierdzeniem woli zapisu na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu dziecka.

Opłatę za dyżur wakacyjny należy dokonać na wskazany rachunek bankowy:

Przedszkole nr 88 - WRD 92 1030 1508 0000 0005 5071 7077

W nazwie odbiorcy należy wpisać:

DBFO dla Dzielnicy Targówek 03 - 558 Warszawa ul. Stojanowska 12/14 

Przedszkole nr 88 " Pod Zielonym Listkiem" tytułem - Opłata za dyżur wakacyjny (15 lipca - 26 lipca). Kwota 120 zł... ( imię i nazwisko dziecka).

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.