Organizacja pracy zdalnej w Przedszkolu nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie w okresie koronawirusa
Zasady działania w czasie ograniczonego funkcjonowania Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” w Warszawie:

Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzimy w oparciu m. in. o:
⦁ podstawę programową wychowania przedszkolnego;
⦁ zatwierdzone do realizacji programy wychowania przedszkolnego;
⦁ plany pracy dydaktyczno – wychowawczej poszczególnych oddziałów dostosowane do pracy zdalnej z uwzględnieniem treści i działań do możliwości realizacji przez dzieci razem z rodzicami;
⦁ materiały edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych;
⦁ programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
⦁ ćwiczenia, karty pracy w cyfrowej wersji,
Za pośrednictwem systemu i_Przedszkole nauczyciele codziennie udostępniają rodzicom:
⦁ propozycje wykonania prac plastycznych, projektów, zabaw badawczych lub eksperymentów;
⦁ konkretną propozycję opracowaną na potrzeby dzieci, adekwatną do realizowanego programu;
⦁ opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
⦁ linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.
Nauczanie zdalne ma uwzględniać możliwości psychofizyczne dzieci oraz możliwości informatyczno-techniczne zarówno dzieci, rodziców oraz nauczycieli. W treściach przekazywanych rodzicom za pośrednictwem systemu i_Przedszkole należy pamiętać, że główną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, eksperymentować, pytać, poszukiwać, układać, sprzątać, czuć się bezpiecznie. Ograniczenie kart pracy do wydruku – nie każdy posiada możliwość wydrukowania.
Przedszkole utrzymuje stały kontakt z rodzicami za pośrednictwem systemu i_Przedszkole, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej i dostępnych komunikatorów.
Ważne informacje, pisma i listy do rodziców, ogłoszenia będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola.
Prowadzenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- prowadzenie działań wg wcześniej opracowanych planów wspomagania rozwoju dziecka;
- przekazywanie rodzicom zadań, ćwiczeń, kart pracy.
Zasady organizacji pracy zdalnej specjalisty – logopeda:
- komunikowanie się z rodzicami poprzez komunikator systemu i_Przedszkole;
- przygotowanie i udostępnienie materiałów dostosowanych do potrzeb dzieci; poziom trudności materiałów jest zgodny z planem terapii oraz dotychczasowymi osiągnięciami podopiecznych;
- zakres materiału wchodzą ćwiczenia artykulacyjne, leksykalne, fonacyjne, relaksacyjno - oddechowe oraz ruchowe i manualne; celem ćwiczeń jest stymulacja wszystkich obszarów mających wpływ na wspieranie rozwoju mowy dziecka.
- korzystanie ze zróżnicowanych form pomocy:
⦁ przesyłanie konkretnych instrukcji ćwiczeń w formie pisemnej poprzez komunikator,
⦁ udostępnianie sprawdzonych linków do ciekawych ćwiczeń wspomagających,
⦁ załączanie kart pracy zgodnych z poziomem ucznia do zadań domowych, logopeda upewnia się, że rodzic ma możliwość skorzystania z takiej formy pomocy,
⦁ przesyłanie propozycji zabaw i eksperymentów
- zadania i propozycje przesyłane są 1 raz w tygodniu zgodnie z dotychczasowym harmonogramem terapii.

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” do 10 kwietnia 2020r.
Drodzy Rodzice!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczenie funkcjonowania przedszkola zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.
W związku z  zawieszeniem zajęć w przedszkolu nauczyciele w dalszym ciągu będą przekazywać Państwu propozycje zajęć do samodzielnego wykorzystania w domu z dziećmi poprzez system i_Przedszkole.
Przekazywane treści będą zgodne z  opracowanym planem pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc kwiecień.
Zachęcamy do wspólnej zabawy i edukacji wierząc, że zamieszczane przez nas propozycje zadań do wykonania wypełnią naszym przedszkolakom wolny czas nauką i zabawą w towarzystwie najbliższych.
Proponujemy, by dzieci gromadziły wykonane prace, np. w teczkach i po powrocie do przedszkola mogły się nimi pochwalić, zaprezentować i i o nich opowiedzieć, jak powstawały.
Zachęcamy również do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci (nie tylko przez nas proponowanych) do wychowawców.
Prosimy o sprawdzanie wiadomości w systemie i_Przedszkole.
Z wychowawcami grup możecie się Państwo  również kontaktować za pośrednictwem e- mail lub telefonicznego - jak dotychczas.
Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice, życzymy Wam dużo zdrowia i spokoju!
                                                                                                     
Dyrektor Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” Agnieszka Zosiuk - Grodzka wraz z Radą Pedagogiczną

Informujemy o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych(ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków i nie przesłali ich do przedszkola pierwszego wyboru będą mogli zrobić to w terminie do 23.04. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona dnia 30.03 o godz.13.00. Do 23 .04. przedłużono również termin do uzupełnienia braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty - wydrukowane, podpisane wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów( scan, jpg) należy wysłać na adres mailowy przedszkola Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie trzeba dostarczać dokumentów osobiście. Rodzice, którzy złożyli już wnioski nie muszą ich ponownie składać.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22159_nowy-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

Szanowni Państwo!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówki do dnia 10.04.2020 sekretariat przedszkola będzie czynny w poniedziałki w godzinach 10.00 - 15.00.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 228112101.

Dostarczenie jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej jest możliwe tylko w zamkniętych kopertach poprzez zostawienie ich w specjalnie przeznaczonym do tego pudełku umieszczonym w holu przy wejściu do przedszkola.